Dashbordet gir deg raskt en oversikt over status på utestående tilbud.